Privacy Policy

Inleiding

Le Jardin Vert wilt u een zo goed mogelijke dienstverlening aanbieden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om u op de hoogte te houden van ons variërend aanbod. Wij verzamelen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, of wanneer wetgeving ons hiertoe verplicht. Om te verantwoorden aan u waarom, voor welke doeleinden en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, is deze privacy policy opgesteld.

1. Wie is verantwoordelijk?

Le Jardin Vert, gevestigd in Beekstraat 6, 9700 Oudenaarde, is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en verwerken van de persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft.

2. Wat zijn de doeleinden?

Wij verzamelen diverse soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.
Dit doen wij, zodat u met plezier en gemak gebruik kunt maken van onze online dienst. Uw privacy wordt gewaarborgd. Wij beveiligen uw gegevens volgens algemene standaarden die gangbaar zijn in de industrie. Waar mogelijk trachten wij uw gegevens te anonimiseren of passen wij speciale technische maatregelen toe, zodat deze gegevens niet naar u herleidbaar zijn.
In de volgende noodzakelijke gevallen zullen wij uw gegevens moeten verwerken om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren:
Wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, bv. in het kader van aankopen en leveringen van bestellingen via onze webshops;
Wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, bv. in de volgende gevallen:
Aanmelding op onze websites en apps om het gebruik te vergemakkelijken;
Het opslaan van uw instellingen om het gebruik van onze diensten zo prettig mogelijk voor u te maken;
Inschrijving van onze e-mailnieuwsbrieven;
Lidmaatschap van onze online gemeenschappen (social media kanalen).
3. Wanneer wetgeving ons verplicht om uw gegevens op te vragen en te verwerken.
Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de persoonsgegevens o.a. gebruiken voor de volgende doeleinden:
Het versturen van aanbiedingen per e-mail of per post
Marketingkennis, verbetering en optimalisatie van onze diensten;

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en waarvoor worden deze gebruikt?
Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens opslaan en verwerken:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Rekeningnummer
Adresgegevens;
○     Land
○     Postcode
○     Huisnummer
○     Straat
○     Plaats

 

3.1. Op onze website
Bij het online shoppen op onze website, hebben wij een aantal noodzakelijke persoonsgegevens nodig.
Goed om vooraf te weten dat wij gebruikmaken van een beveiligde SSL-verbinding wanneer u een bestelling plaatst op onze websites. Uw naam en (bezorg)adres zijn noodzakelijk voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling. Het e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om u te informeren betreft uw geplaatste bestelling. Als u ons toestemming heeft gegeven, sturen wij u ook periodiek een nieuwsbrief toe per e-mail. Indien u zich registreert als gebruiker stemt u ermee toe dat u een nieuwsbrief wenst te ontvangen.

3.2. Via onze social media kanalen
Le Jardin Vert maakt gebruik van diverse social media kanalen. Deze kanalen gebruiken wij voor contact met onze klanten en diverse marketingdoeleinden. Op een aantal social media kanalen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens inzien. De volgende social media kanalen zijn bij ons in gebruik:
Facebook;
Instagram

Deze persoonsgegevens slaan wij niet op, en we zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf wat u met ons deelt. U kunt zelf uw gegevens in de privacyinstellingen van het betreffende social media platform aanpassen. Bij het gebruik van deze platformen bent u niet aan onze privacy policy gebonden, maar aan die van het social media platform.

3.3. Via onze klantenservice
In de meeste gevallen wordt onze klantenservice info@lejardinvert.be gecontacteerd omtrent praktische vragen. Mocht u contact opnemen met onze klantenservice, dan vragen wij u om een aantal persoonsgegevens met ons te delen. Afhankelijk van wat uw vraag is, kunnen wij, bijkomend aan de vermelde gegevens in punt 3, informatie opvragen omtrent uw aankoop en/of bestelling zoals een kassabon of bestelnummer.
Om u beter van dienst te kunnen zijn, is de informatie omtrent uw aankoop en/of bestelling nodig om uw gegevens op te kunnen zoeken. In het geval van een terugstorting of retour hebben wij uw naam en rekeningnummer nodig. Het e-mailadres en/of telefoonnummer registreren wij zodat wij eventueel contact met u op kunnen nemen over uw vraag, klacht, bestelling en/of retouren. Ook kunnen wij deze gegevens later gebruiken om na te gaan of u naar tevredenheid bent geholpen tijdens uw contact met onze klantenservice.

4. Automatisch verzamelde gegevens
Wij verzamelen automatisch gegevens als u gebruik maakt van onze website en social media kanalen. Als u gebruik maakt van een van deze online dienst dan worden gegevens beschreven in punt 3 opgeslagen.
Volgende gegevens worden niet opgeslagen:
IP adres;
Domeinen van andere sites die u heeft bezocht om op onze websites te komen;
Informatie m.b.t. pagina’s die u bezoekt op onze websites zoals;
○     Datum
○     Tijdstip
○     Duur van uw bezoek
○     Bezochte pagina’s binnen onze webshops en apps
○     Informatie betreffende het gebruik van bezochte pagina’s
Uw gebruikte browser en versie.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Hoe wij uw persoonsgegevens exact beschermen, kunnen wij niet prijsgeven om misbruik of gerichte aanvallen te voorkomen. Wij implementeren zowel passende technische als organisatorische maatregelen die voldoen aan de huidige stand der techniek om uw persoonsgegevens te beschermen.

6. Delen met dienstverleners en derde partijen
Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen.

7. Vervaldatum en inzage

Uw persoonsgegevens hebben een uiterste vervaldatum. Na 7 jaar verwijderen wij automatisch de gegevens, tenzij u ons opnieuw de toestemming geeft om deze gegevens bij te houden en te gebruiken, of tenzij het wettelijk verplicht is om gegevens langer te bewaren. U heeft na de gegevens met ons gedeeld te hebben, te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen als de wet dat toelaat. Mocht u dit verzoek bij ons indienen, dan trachten wij dit te realiseren binnen één maand na het verzoek. Wij nemen contact met u op als dit niet haalbaar is en verlengen deze termijn met maximaal één extra maand.

8. Rechten

U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben verzameld (recht op inzage), u kan deze laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of wissen (recht op vergetelheid), u kan een beperking van de verwerking van de gegevens vragen of zich verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming. Indien u dit wenst, kan u vragen om uw gegevens over te kunnen dragen aan een 3e partij (recht op dataportabiliteit). Bovendien heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsauthoriteit, indien u van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Privacy Comissie (privacycommission.be).

9. Aanpassen van persoonsgegevens

Mocht u besluiten om gebruik te maken van uw bovenstaande recht(en), dan kunt u dit doen via onze website. Mocht u hier problemen ondervinden (u kunt bv. niet meer bij uw gegevens of u kunt deze niet zelf aanpassen), dient u dan een verzoek in bij onze klantenservice. Hier geeft u aan wat u wilt doen met uw persoonsgegevens.
Als u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan kunt u te allen tijde uzelf afmelden. U vindt onderaan de nieuwsbrief de knop “afmelden”. Klikt u hierop, dan kunt u zich eenvoudig afmelden. U ontvangt dan onze nieuwsbrief niet meer, tenzij u uzelf opnieuw aanmeldt.

10. Ouderlijke toestemming
Wij zijn verplicht om alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen na toestemming van ouder of voogd. Mochten wij erachter komen dat er toch persoonsgegevens van minderjarigen worden verwerkt, dan zullen wij deze gegevens binnen één maand na ontdekking verwijderen tenzij wij vanuit de wet verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

11. Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en webbeacons op onze website.

Share:

DIY:Een boontje voor kalk

Goede praktijk leeggoed:handleiding

Be the first to comment “Privacy Policy”